This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thursday, June 27, 2013

Ultimate Collection of Best Freeware to Create Bootable USB Drive to Install Windows and Linux

Many times we need to install fresh Windows or a Linux distro in a computer system but we don't have access to a working CD/DVD drive. Sometimes the computer system doesn't have any CD/DVD drive attached or sometimes the drive might be faulty or can't read your setup disc.

Then what to do in such situation? How to install Windows or Linux in the system without a working CD/DVD drive? Here comes bootable USB drive to the rescue!

You can create a bootable USB drive to install Windows or Linux in your computer system. It'll allow you to boot your system using it and then it'll run the OS setup just like you do with a CD or DVD.

There are also many other benefits in installing Windows or Linux using a bootable USB drive. It makes the OS installation faster as it takes less time in copying the files from USB to hard disk compared to a CD/DVD. Also there is no need to worry about scratches or "can't copy files" error messages in case of a USB drive which we always do while installing the OS using a CD or DVD.

But creating a bootable USB drive is not very easy task. You need to run a few commands and need to follow a few steps to make it working. That's why we have shared lots of free software in past to create bootable USB drives to install Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Server 2008 and many Linux distro like Ubuntu, Fedora, Linux Mint, Mandriva, etc.

For your convenience, we are putting all these free tools together in this single place so that you don't need to waste your time in searching for them.

So without wasting time lets share all freeware which help you in creating bootable USB drives to install Windows and Linux:

A Bootable USB:

"A Bootable USB" is an AskVG exclusive free tool which allows you to create bootable USB drive to install Windows Vista, Windows Server 2008 and Windows 7.

A_Bootable_USB

Download A Bootable USB

WBI Creator:

"WBI Creator" is another freeware released by us which allows you to create bootable ISO image file of Windows XP, Vista, Windows 7 and Windows 8 setup which can be copied to a USB drive using other freeware mentioned in this topic.

WBICreator

Download WBI Creator

Windows 7 USB/DVD Download Tool:

"Windows 7 USB/DVD Download Tool" is an official freeware from Microsoft which allows you to create a bootable USB drive to install Windows 7 and Windows 8. It also allows you to create bootable DVD.

Windows_7_USB_DVD_Download_Tool.png

Download Windows 7 USB/DVD Download Tool

WinToFlash:

"WinToFlash" is a free software to create bootable USB drives for Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008 and 7 setup. WinToFlash can also transfer your live CD or DVD to USB card.

WinToFlash.png

Download WinToFlash

Setup from USB:

"Setup from USB" is a free tool to convert your USB flash drive into Windows Vista or Windows 7 bootable setup disk. You can make your USB drive as bootable and setup Windows Vista or Windows 7 on any computer that supports booting from USB.

Setup_from_USB.png

Download Setup from USB

XBoot:

"XBoot" is a free utility for creating Multiboot USB drives or ISO image files. XBoot can combine ISO files in to one Multiboot ISO file or create Multiboot USB in just few clicks.Download XBoot

Win32 Disk Imager:

"Win32 Disk Imager" is a free utility available for Windows which can be used for writing and restoring images to/from removable drives (USB drives, SD Memory cards, etc). It can be used to write bootable images to a usb drive, making it bootable.Download Win32 Disk Imager

UNetbootin:

"UNetbootin" allows you to create bootable Live USB drives for Ubuntu, Fedora, and other Linux distributions without burning a CD. It runs on both Windows and Linux.

UNetbootin.png

Download UNetbootin

Rufus:

"Rufus" is a small and portable tool which allows you to format and create bootable USB drives for Windows and Linux OS. The most impressive thing about this tool is its interface. It looks very close to default format window which is shown by Windows whenever you try to format a hard disk partition or a USB drive.

Rufus_Bootable_USB_Creator.png

Download Rufus

That's all for now guys. If you know about any other good and free tool to create bootable USB drive for Windows or Linux, please feel free to share it in your comment. Also let us know your valuable feedback about the above mentioned freeware...

Link:
http://www.askvg.com/ultimate-collection-of-best-freeware-to-create-bootable-usb-drive-to-install-windows-and-linux/

Monday, December 10, 2012

Ada Lovelace

Hôm nay vào google thấy có ảnh bà Ada Lovelace.


Hồi trước học chỉ nhớ ngôn ngữ lập trình Ada vì thấy nói tương tự ngôn ngữ Pascal. Mãi sau mới biết là tên ngôn ngữ là lấy theo tên bà Ada Lovelace.

Bà Ada Lovelace được coi là người đầu tiên có ý tưởng phần cứng và phần mềm lại hai thứ độc lập với nhau  và bà có viết giới thiệu và ghi chú đầu tiên cho chiếc máy tính cơ học của Charles Babbage.


Thursday, December 6, 2012

How Apple, Microsoft, Google, Facebook, Oracle, and RIM apologize after they screw up

People are humans. Humans make mistakes. Companies are not human, but they are comprised of humans who, as you know, make mistakes. (Unless you live in Japan in which case there may be more robots at your company than humans.) When Apple, Microsoft, Google, Facebook, Oracle, and RIM make mistakes, how do you think they apologize? The following comic has the answer -- check it out:That Microsoft one... LOL!
Take note the author of the comic works at Google, so that could be why the Google's is less humorous than the others.

Link

Sunday, November 25, 2012

Lựa chọn bộ xử lý Intel Mobile Core i cho laptop (phần 1)

Khi chọn laptop người dùng đầu tiên cần quan tâm đến bộ xử lý. Có thể phân loại các bộ xử lý theo phân loại của laptop như sau:
- Laptop thông dụng: Sử dụng dòng CPU mobile của Intel và dòng CPU tương tự của AMD. Các dòng CPU này được thiết kế riêng cho mobile.
- Ultraportable Laptops: Sử dụng các dòng CPU mobile của Intel dùng điện áp thấp hoặc siêu thấp hoặc dòng tương tự của AMD.
- Netbooks: sử dụng các dòng CPU Atom của Intel hoặc các dòng CPU tương tự của AMD.
- Thin and light laptops: sử dụng các dòng CPU hiệu quả nhất cho laptop, ví dụ như các dòng XM, QM.
- Laptops replacements for Desktop: Sử dụng các CPU của máy để bàn.


Thời điểm hiện nay, các bộ xử lý Intel Mobile Core i hiện nay được lựa chọn nhiều cho laptop dòng thông dụng, dòng Ultraportable và dòng Thin and Light.


Mobile Core i xuất hiện trên thị trường từ giữa năm 2010 và là thế hiện tiếp theo của Mobile Core 2. Mobile Core i có 3 brand name là core i3, core i5 và core i7.


Thế hệ đầu tiên của Mobile Core i dựa trên kiến trúc Nehalem với hai thiết kế là Clarksfield và Arrandale. Thế hệ thứ hai của Mobile Core i dựa trên kiến trúc Sandy Bridge với nhiều cải tiến so với thế hệ đầu. Trong thời gian tới, Intel sẽ tiếp tục giới thiệu các bộ xử lý dựa trên kiến trúc Ivy Bridge.

(Thế hệ thứ ba của Mobile Core i sẽ được viết trong bài tiếp theo)


Bài viết này sẽ đưa ra các thông số để lựa chọn bộ xử lý Intel Mobile Core i trước khi người dùng chọn laptop.


Mobile Core i thế hệ đầu tiên:


Tên của Mobile Core i thế hệ đầu tiên bao gồm brand name, SKU và Letter Suffix. SKU của dòng CPU này gồm 3 ký tự, Letter Suffix đối với Mobile Intel Core i có thể là các ký tự M, UM, LM, QM, XM.
  • M - Mobile processors
  • XM - Unlocked (X – Extreme)
  • QM - Quad-core: Bộ xử lý 4 nhân (Q- Quad).
  • LE - Performance-optimized  (L- Low Level Voltage): các bộ xử lý điện áp thấp.
  • UE - Power-optimized (U- Ultra Level Votage): các bộ xử lý sử dụng điện áp siêu thấp.


Mobile Core i3 300 Series
Các bộ xử lý Core i3 3xxM dựa trên thiết kế Arrandale (là phiên bản của kiến trúc  Westmere dành cho CPU máy để bàn), Mobile Core i3 300 Series là các bộ xử lý với các thông số chính: 2 nhân, clock từ 2.13 đến 2.26Ghz, 3MB cache L3, card đồ họa nhúng, hỗ trợ công nghệ hyper-threading và không hỗ trợ công nghệ Intel Turbo Boost.


Các bộ xử lý Core i3 3xxUM là phiên bản đặc biệt dành cho Ultra laptop hướng đến việc tiêu thụ điện năng tối thiểu. Trong tên gọi của các bộ xử lý này có thêm ký tự U - Ultra low voltage để  phân biệt. Các bộ xử lý này có clock thấp từ 1.2 đến 1.4 Ghz. Các thông số khác cũng tương tự như dòng Core i3 3xxM.


Ngoài các dòng trên, Core i3 300 có thêm bộ xử lý cho cho các hệ thống nhúng (trong tên gọi có thêm ký tự E – Embedded), ít thấy xuất hiện trong laptop thông dụng.

Mobile Core i5 400 and 500 Series


Các bộ xử lý Core i5 4xxM và 5xxM tương tự như Core i3 3xxM dựa trên thiết kế Arrandale với clock cao hơn, từ 2.26 đến 2.53 Ghz. Thông số chính là: 2 nhân, 3Mb cache Level 3, card đồ họa nhúng, hỗ trợ công nghệ hyper-threading và đã hỗ trợ công nghệ Turbo Boost.

Các bộ xử lý Core i5 4xxUM và 5xxUM có clock từ 1.07 đến 1.33 Ghz và các thông số khác tương tự như dòng Core i5 4xxM và 5xxM.

Mobile Core i7 600 Series

Các bộ xử lý Core i7 dòng 6xx có các thông số chung: 2 nhân, 4 Mb cache Level 3, card đồ họa nhúng, hỗ trợ công nghệ hyper-threading và đã hỗ trợ công nghệ Turbo Boost, chia làm 3 loại sau:
- Các bộ xử lý Core i7 6xxM: các bộ xử lý thông thường có clock từ 2.67 đến 2.8 GHz.
- Các bộ xử lý Core i7 6xxLM: các bộ xử lý sử dụng điện áp thấp, có clock từ 2.0 đến 2.27 GHz
- Các bộ xử lý Core i7 6xxUM: các bộ xử lý sử dụng điện áp siêu thấp, có clock từ 1.07 đến 1.47 GHz.

So với Core i5 4xx và 5xx thì các bộ xử lý này có clock cao hơn và cach L3 cao hơn.


Mobile Core i7 700/800/900 Extreme Series

Các bộ xử lý Core i7 700/800/ 900 xử dụng thiết kế Clarksfield với các thông số chung: 4 nhân, 6-8 MB cache L3, không có card đồ họa nhúng, hỗ trợ công nghệ hyper-threading và đã hỗ trợ công nghệ Turbo Boost, chia thành các loại sau:
- Core i7 7xxQM: có clock từ 1.6 đến 1.73 GHz, 6 MB cache L3.
- Core i7 78xxQM: có clock từ 1.73 đến 1.8 GHz, 8 MB cache L3.
- Core i7 9xxXM: có clock từ 2.0 đến 2.13 GHz, 8 MB cache L3.

So với Core i7 6xx thì các bộ xử lý này clock thấp hơn nhưng số nhân nhiều hơn, cache L3 nhiều hơn, tiêu thụ điện năng nhiều hơn và được dùng cho các máy cấu hình cao.


Mobile Core i thế hệ thứ 2 (2nd Generation):


Tên của Mobile Core i thế hệ thứ 2 bao gồm brand name, Gen (Generation), SKU và Letter Suffix. So với tên của thế hệ đầu, trong tên gọi mới có thêm Gen là 2 - thế hệ 2. Ký tự cuối của SKU có thể được sử dụng để  phân biệt loại bộ xử lý: 0 - bộ xử lý thông thường, 9 - bộ xử lý sử dụng điện áp thấp, 7 - bộ xử lý sử dụng điện áp siêu thấp.


Các bộ xử lý Mobile Core i thế hệ 2 sử dụng kiến trúc Sandy Bridge với nhiều cải tiến hơn so với kiến trúc Nehalem. Hai cải tiến thấy rõ nhất là nâng cấp card đồ họa nhúng lên Intel HD 3000 và công nghệ Turbo Boost V2.0.


Second-Generation Core i3

- Core i3 2xx0M: bộ xử lý thông thường, clock từ 2.3 đến 2.6 GHz
- Core i3 2xx7M: bộ xử lý điện áp siêu thấp, clock từ 1.4 đến 1.7 GHz.

Các bộ xử lý này có thông số chung tương tư như thế hệ đầu: 2 nhân, 3MB cache L3, hỗ trợ công nghệ hyper-threading, không hỗ trợ công nghệ Turbo Boost. Điểm khác biệt là sử dụng card đồ họa nhúng cao hơn, HD Graphics 3000.


Second-Generation Core i5
- Core i5 2xx0M: bộ xử lý thông thường, clock từ 2.1 đến 2.4 GHz
- Core i5 2xx7M: bộ xử lý điện áp siêu thấp, clock từ 1.3 đến 1.4 GHz.

Các bộ xử lý này có thông số chung tương tư như thế hệ đầu: 2 nhân, 3MB cache L3, hỗ trợ công nghệ hyper-threading,. Điểm khác biệt là sử dụng card đồ họa nhúng cao hơn, HD Graphics 3000 và hỗ trợ công nghệ Turbo Boost V2.0.


Second-Generation Core i7

Thế hệ 2 của dòng Core i7 dựa trên kiến trúc Sandy Bridge có cả loại 2 nhân và loại 4 nhân.


Với các bộ xử lý 2 nhân có thể chia làm 3 loại:
- Core i7-2xx0M: Các bộ xử lý sử dụng điện áp thông thường có tốc độ từ 2.7 đến 2.8Ghz;
- Core i7-2xx9M: Các bộ xử lý sử dụng điện áp thấp. Các bộ xử lý này có tốc độ từ 2.1-2.2 Ghz.
- Core i7-2xx7M: Các bộ xử lý sử dụng điện áp siêu thấp có tốc độ từ 1.5 đến 1.8Ghz;

Các bộ xử lý trên đều có 4Mb cache L3, card đồ họa nhúng HD Graphics 3000; hỗ trợ Hyper-threading, Turbo Boots V2.0.


Các bộ xử lý 4 nhân có thể chia thành 3 loại:
- Core i7-2xxxXM: Các bộ xử lý này có tốc độ từ 2.5 đến 2.7 Ghz; 8 MB cache L3.
- Core i7-2xxxQM: Các bộ xử lý này có tốc độ từ 2.0 đến 2.5 Ghz; 6-8 MB cache L3.
- Core i7-2xxxQE: Hiện có 2 bộ xử lý loại này có tốc độ 2.1 Ghz khác nhau ở socket, 6 MB cache L3.

Các bộ xử lý trên đều có cache L3 cao hơn từ 6-8 MB, card đồ họa nhúng HD Graphics 3000; hỗ trợ Hyper-threading, Turbo Boots V2.0.


Intel Turbo Boost

Khi xem giới thiệu về laptop, thường thấy có thông tin về bộ xử lý kiểu như sau: Intel Core i7-2640XM 2.00 GHz với Turbo Boost lên đến 3.20 GHz. Turbo Boost là gì và tần số của CPU sẽ tăng như thế nào là câu hỏi được đặt ra.


Intel Turbo Boost là công nghệ được Intel đưa vào các bộ xử lý Core i5, Core i7 dựa trên kiến trúc Nehalem và Sandy Bridge. Công nghệ này cho phép thay đổi tần số làm việc của bộ xử lý thông qua tự động điều khiển xung nhịp. Nó được kích hoạt khi hệ điều hành yêu cầu bộ xử lý hoạt động ở hiệu suất tối đa (P0 - highest performance state). Các trạng thái của hiệu suất bộ xử lý (Pn - performance states) được định nghĩa ở ACPI nên sẽ không yêu cầu phần mềm, driver khi dùng ở hệ điều hành.


Việc tăng xung nhịp của bộ xử lý phụ thuộc vào nhiều yếu tố: số nhân đang được kích hoạt, nhiệt độ của bộ xử lý, … Khi Turbo Boots được kích hoạt, tần số sẽ tăng dần với bước 133 MHz đối với các bộ xử lý dựa trên kiến trúc Nehalem và bước 100 MHz đối với các bộ xử lý dựa trên kiến trúc Sandy Bridge.


Với bộ xử lý Core i7-2640XM 2.0GHz, tra các bảng trên thì bộ xử lý này kiến trúc Nehalem. có 04 nhân, tần số làm việc là 2.0 GHz, Turbo là 2/2/8/9. Giá trị Turbo này được hiểu như sau: số 2 đầu tiên là số bước khi bộ xử lý hoạt động với 4 nhân; số 2 tiếp theo là số bước khi bộ xử lý hoạt động với 3 nhân; số 8 tương ứng với bộ xử lý hoạt động với 2 nhân; 9 tương ứng với bộ xử lý hoạt động với 1 nhân. Tần số tối đa của bộ xử lý ứng với các trường hợp 1-4 nhân đang hoạt động như sau:


Như vậy có thể thấy với công nghệ Turbo Boost thì bộ xử lý sẽ chạy được ở tần số lớn nhất khi chạy ít nhân nhất.

Friday, November 23, 2012

Chạy OSX 10.8.2 trên VMWare


Trong hướng dẫn này sẽ chi tiết việc chạy OS X 10.8.2 trên VMWare, trước khi download OS X image, cần đọc các yêu cầu dưới đây:
- Máy tính có bộ xử lý hỗ trợ công nghệ ảo hóa Virtualization Technology (kiểm tra tính năng này đã được enable trong BIOS).
- Bản OSX 10.8.2 pre- install trên VMWare.
- VMWare Workstation phiên bản 8 hoặc 9.

1. Download file torrent để down OSX 10.8.2 cho VMWare theo link: http://www.souldevteam.net/blog/downloads/

2. Sau khi download (file OS X Mountain Lion 10.8.2 VMware Image.7z) giải nén vào thư mục, ví dụ F:\Virtual Machine\OS X Mountain Lion. Trong thư mục này có file chính là file OS X Mountain Lion.vmdk (khoảng gần 7Gb)

Thư mục sau khi giải nén

3. Unlock VMWare
Tham khảo hướng dẫn: http://thuongtp.blogspot.com/2012/11/unlock-vmware-e-chay-may-ao-mac-osx.html

4. Chạy VMWare, trong table Home, chọn "Open a Virtual Machine", sau đó mở file OS X Mountain Lion.vmx trong thư mục nói trên. Trên VMWare xuất hiện máy ảo OS X Mountain Lion.

Cửa sổ máy ảo OS X Mountain Lion

5. Config

Trước khi chạy máy ảo OS X Mountain Lion này cần cấu hình tham số về Memory, Processor, ... Nếu bạn sử dụng phiên bản VMWare 9, chọn chức năng "Upgrade this virtual machine". Sau khi Upgrade, chọn "Edit virtual machine settings".

Setting máy ảo OS X Mountain Lion, tab Hardware

Tùy theo các thông số của máy thật để chọn các thông số của máy ảo. Trong ví dụ này, khuyến nghị chọn Memory: 2GB, 02 processor; lựa chọn tính năng "Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI" và "Virtualize CPU performance counters" (tab Hardware).

Chọn tab Options và lưu ý chọn Guest OS là "Apple Mac OS X" và phiên bản là 10.8 64 bit.

Setting máy ảo OS X Mountain Lion, tab Options

Đến đây kết thúc quá trình cấu hình và bạn có thể chạy máy ảo.

6. Cài VMWare Tools trên OSX 10.8.2

Khi OSX chạy bạn đầu cần khai bao một số thông tin để xử dụng. Sau khi khai báo sẽ chạy và giao diện của OSX. Để máy ảo OSX hoạt động trơn chu, cần cài VMWare Tool lên máy ảo OSX.
Chọn file darwin.iso để cài VMWare Tools

Trong mục Setting, chọn ổ CD/DVD (IDE), sau đó chọn "Use ISO image file" và Browse đến đường dẫn C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\darwin.iso. Khi đó máy ảo sẽ nhận file drawin.iso như một ổ CD. Trên desktop của MAC OS X, có thể thấy biểu tượng của ổ ảo này ở bên phải.

VMWare Tools trên OS X

Nhắp đúp vào ổ VMWare Tools, sau đó chọn "Install VMWare Tools" để thực hiện việc cài đặt VMWare Tools cho máy ảo. Kết thúc quá trình cài đặt, khởi động lại máy ảo.

Thursday, November 22, 2012

Unlock VMWare để chạy máy ảo Mac OSX


Để có thể chạy máy ảo MAC OSX 10.7, 10.8 trên VMWare Workstation V7, 8, 9, cần unlock VMWare. Thực hiện các bước sau:

Download file unlock-all-v110.zip (khoảng 4MB). Sau khi download, giải nén được các file install.cmd, uninstall.cmd, Unlick.exe. Chạy file install.cmd ở quyền Administrator (chuột phải vào file install.cmd, trên menu chuột phải, chọn "Run as administrator".

Chạy file install.cmd quyền administrator

Khi chạy file install.cmd, xuất hiện cửa sổ lệnh của Windows và chương trình thực hiện việc unlock VMWare.

Quá trình chạy file install.cmd

Kết thúc unlock, chạy VMWare, tạo một máy ảo mới để kiểm tra kết quả.

VMWare sau khi unlock

Multiboot Antivirus với công cụ SARDU


Phần mềm SARDU (Shardana Antivirus Rescue Disk Utility) cho phép tích hợp nhiều đĩa công cụ thông dụng vào một đĩa duy nhất và có thể ghi ra đĩa CD/DVD khởi động hoặc USB. Đây là công cụ không thể thiếu dành cho người quản trị.

SARDU chia thành các nhóm công cụ, tiện ích sau:

- Antivirus: bao gồm các đĩa công cụ như AOSS PCTools, AVG Rescue CD, Avira Antivira Rescue System, Bitdefender Rescue, DrWeb Live, eScan Rescue, F-Secure Rescue, GDATA Boot, Kaspersky Rescue CD, Panda Safe, VBA Rescue, Acronis Antimalware, Comodo Rescue Disk, Ubuntu MRT, Microsoft WDO (32 bit, 64 bit).

- Utility: bao gồm các đĩa công cụ như Fdd Win98SE, Clonezilla, Gparted (công cụ phân chia, format ổ đĩa), NT Password (Offline NT Password & Registry Editor – sử dụng để reset mật khẩu của Windows), Ophcrack (dò tìm mật khẩu của tài khoản Windows dựa trên rainbow table), Parted Magic (tương tự như Gparted), System Rescue CD, Trinity Rescue Kit, Ultimate Boot CD (đĩa công cụ tương tự Hiren), Hiren's Boot CD.

- Linux: các bản Linux Live như Austrumi (dựa trên Slackware), BackTrack (đĩa công cụ dùng cho bảo mật, được sử dụng khi học CEH), Damn Small Linux, Puppy Linux, Slax, Ubuntu/Kubuntu.

- Windows: UBCD4Win (đĩa công cụ dựa trên nền WinPE 1.6), LiveXP (được xây dựng từ WinBuilder – WinPE 1.6), Windows PE, VistaPE (được xây dựng từ WinBuilder – WinPE 2.x), Win7PE (được xây dựng từ WinBuilder – WinPE 3.x), WinXP Recovery Disk, Win Vista Recovery Disk, Win 7 Recovery Disk, Windows XP/7/8 Install.

Download (phiên bản hiện thời 2.0.6): http://sarducd.it/downloads/SARDU_2.0.6.zip  Sau khi download, giải nén vào một thư mục, ví dụ “F:\SARDU_2.0.6”. Chạy file sardu.exe trong thư mục này. Giao diện chương trình như sau:

Giao diện của chương trình SARDU – Tab Antivirus

Trong bài viết này sẽ nói cụ thể về Antivirus. Các tab khác có thể thực hiện tương tự.

Để tạo một đĩa Antivirus Multiboot, thực hiện theo các bước sau

1. Lựa chọn công cụ
Trên giao diện của chương trình SARDU, chọn tab Antivirus. Nhắp chuột vào đĩa công cụ cần thiết. Theo kinh nghiệm, chọn các đĩa sau:

- AVG Rescue CD
- Avira Antivira Rescue System
- Bitdefender Rescue
- F-Secure Rescue
- GDATA Boot
- Kaspersky Rescue CD
- Acronis Antimalware

Lựa chọn công cụ

Lưu ý: Khi chọn đĩa công cụ sẽ xuất hiện hộp thoại "Are you sure" để chắc chắn bạn download file iso tương ứng. Chọn "Yes" để đồng ý download.

2. Download
Sau khi chọn, chuyển sang tab Downloader, click vào nút Start để chương trình thực hiện việc download.
Quá trình download công cụ

Kết thúc việc download, quay lại tab Antivirus để xem các công cụ đã được lựa chọn.

3. Tạo USB Multiboot

Tạo USB Multiboot

Kết thúc việc lựa chọn và download công cụ, nhắp nút "Search USB" và lựa chọn ổ USB Flash cần tạo. Lưu ý USB Flash cần được format định dạng FAT32. Sau đó nhắp nút "Build one USB with multiboot" ( nút có biểu tượng ổ USB Flash). Đợi chương trình hoàn thành xong việc tạo USB multiboot. Trong quá trình thực hiện, lưu ý thanh trạng thái thông báo dưới cùng.

 Quá trình thực hiện

- Lưu ý: SARDU sử dụng syslinux cho việc tạo khởi động cho USB, isolinux cho việc tạo khởi động file ISO.

4. Khởi động máy tính với USB Multiboot
Menu boot như sau:

 Menu khởi động

Trên menu khởi động của SARDU, lựa chọn nhóm công cụ, sau đó lựa chọn công cụ cần thiết để sử dụng.